Zachowek

DOWIEDZ SIĘ JAK NASZA KANCELARIA MOŻE CI POMÓC

Zachowek stanowi bardzo ważne pojęcie w obrębie prawa spadkowego. Zachowek należy rozmieć jako formę ochrony interesów najbliższych dla spadkodawcy osób w sytuacjach, kiedy zostały one pominięte w testamencie lub w skutek poczynionych za życia spadkodawcy darowizn nastąpiło znaczące uszczuplenie masy spadkowej, co pozbawiło potencjalnych spadkobierców korzyści ze spadku.

Uzasadnienie istnienia zachowku opiera się na założeniu, że każdy z nas ma w razie śmierci obowiązek moralny pozostawienia najbliższym choćby części swojego majątku. Zachowek jest zatem określoną korzyścią majątkową, która odpowiada części udziału, jaki osoba uprawniona do spadku otrzymałaby, gdyby nie zapis w testamencie lub gdyby nie doszło do przekazania darowizn.

Prawo do zachowku mają zasadniczo te osoby, które dziedziczyłyby na podstawie ustawy, ale z wyżej wymienionych powodów nie dziedziczą niczego lub mniej niż powinny. Uprawnieni do zachowku są zatem zstępni zmarłego: dzieci, wnuki i dalsi; małżonek, a w przypadku braku zstępnych – rodzice. Warto zaznaczyć, że spadkodawca może zapisem w testamencie całkowicie pozbawić zachowku osobę uprawnioną, np. poprzez wydziedziczenie. Jest to możliwe wówczas, gdy osoba ta uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych, uporczywie i wbrew woli spadkodawcy narusza zasady współżycia społecznego lub dopuściła się względem spadkodawcy przestępstwa przeciwko życiu, zdrowi, wolności, czci.

Wysokość zachowku w pierwszej kolejności uzależniona jest od wielkości udziałów w spadku, które przypadałby danej osobie, gdyby dziedziczyła w sposób ustawowy. Wysokość zachowku zależy też od wartości spadku, na który składa się nie tylko to, co zmarły po sobie pozostawił, ale również wszystkie darowizny, także te na rzecz obcych osób (jeżeli nie były dokonane więcej niż przed 10 laty). I tak: wysokość zachowku wynosi ½ udziału, jaki przypadałby uprawnionemu, gdyby dziedziczył na mocy ustawy, a gdy osoba uprawniona w chwili otwarcia spadku jest małoletnia lub trwale niezdolna do pracy – ⅔ wartości udziału.

Jak działamy?

1. Spotkanie z klientem

Na spotkaniu z klientem omawiamy stan faktyczny oraz wstępnie oceniamy szansę na sukces.

2. Zebranie informacji

Następnie prosimy klienta o przygotowanie dokładnej dokumentacji odnośnie sprawy.

3. Prowadzenie sprawy

Następnie zespół naszych prawników przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do prowadzenia sprawy oraz kompleksowo zajmie się prowadzeniem sprawy na każdym jej etapie, zarówno przedsądowym jak i w ewentualnym procesie sądowym.

4. Stała komunikacja z klientem

Na bieżąco informujemy naszych klientów o aktualnym stanie sprawy oraz wspólnie omawiamy dalsze kroki sprawy.

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

Roszczenie o zachowek jest roszczeniem o zapłatę określonej sumy pieniędzy (nie można domagać się konkretnego przedmiotu, który wchodził w skład majątku spadkowego) i skierowane jest przeciwko spadkobiercy, na którego rzecz powstała nasza „niekorzyść”. Jeśli ze spadkobiercą nie uda się porozumieć i zawrzeć ugody, uprawnionemu pozostaje wniesienie pozwu o zachowek do sądu. Osoba uprawniona traci prawo do zachowku, jeśli pozew nie wpłynie do sądu w ciągu 5 lat od otwarcia spadku. Sprawy o zachowek wymagają dużej wiedzy z zakresu prawa spadkowego i skrupulatnego przygotowania. Jeśli chcą Państwo otrzymać profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania – od przygotowania pozwu po ogłoszenie wyroku – zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii.

1400+ udanych spraw

10 lat doświadczenia

1200+ zadowolonych klientów

Możemy pomóc!

Można skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo, a także od razu umówić spotkanie na konkretną godzinę.

+48 506 113 873

kancelaria@adwokat-latecki.pl Pon – Pt 08:00-18:00

Napisz do nas