Specjalizujemy się w Odszkodowaniach

PONAD 1200 ZADOWOLONYCH KLIENTÓW NASZEJ KANCELARII

Skontaktuj się z nami

Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią w ciągu jednego dnia roboczego!

Odszkodowanie w Łodzi? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Wypadek w pracy, wypadek komunikacyjny, błąd w sztuce lekarskiej czy naruszenie dóbr osobistych to sytuacje, na które narażony jest niemal każdy z nas. Negatywny wpływ tych doświadczeń może dotykać wielu różnych aspektów naszego życia.

W sposób oczywisty konsekwencje dotyczą przede wszystkim naszego zdrowia, fizycznego i psychicznego, wiążą się z ogromnym stresem i niepokojem. Ale nieuniknionym następstwem są także obciążanie finansowe: wysokie koszty specjalistycznego leczenia i rehabilitacji, dojazdów, leków, naprawa uszkodzonego mienia, niemożność wykonywania pracy i utracone w związku z tym zarobki.

Poszkodowani w wyżej wymienionych sytuacjach nigdy powinni być pozostawieni samym sobie i mają prawo ubiegać się o odszkodowanie za szkodę majątkową i zadośćuczynienie za cierpienie fizyczne i krzywdę moralną.

Osobom, które ucierpiały w wyniku wypadku w pracy, przysługuje odszkodowanie ZUS, a jeśli do zdarzenia doszło w skutek zaniedbań pracodawcy, również bezpośrednio od niego; w przypadku wypadku komunikacyjnego odszkodowanie wypłacane jest z ubezpieczenia OC sprawcy; pacjenci, wobec których popełniony został błąd lekarski, mają prawo zgłosić szkodę odpowiedniej placówce medycznej, a jeśli zgłoszenie pozostanie bez odzewu lub będzie odmowne, mogą oni dochodzić swoich racji na drodze postępowania przed sądem cywilnym lub administracyjnego postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych; rekompensata finansowa należna jest również wówczas, gdy naruszenie naszych dóbr osobistych spowodowało naszą stratę majątkową.

Każda z tych spraw ma swoją specyfikę, wymaga indywidualnego podejścia, rzetelnego przygotowania i szerokiej wiedzy prawnej. Ochrona ubezpieczeniowa z założenia ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju. Uzyskanie odszkodowania to często jedyny sposób na powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania. Praktyka pokazuje jednak, że zakłady ubezpieczeniowe nawet w 89% przypadków zaniżają wartość należnych świadczeń – jeśli odmówiono nam odszkodowania lub nie jesteśmy usatysfakcjonowani jego wysokością, mamy prawo odwołać się od tej decyzji.

Nasza kancelaria świadczy kompleksową i profesjonalną pomoc w uzyskaniu najwyższego możliwego odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków, błędów lekarskich czy naruszenia dóbr osobistych. Naszym mocodawcom udzielamy wsparcia na każdym etapie sprawy: pomagamy zebrać materiał dowodowy, przygotowujemy stosowne wnioski, reprezentujemy w postępowaniu i opracowujemy treść ewentualnego odwołania. Jeśli omawiany problem dotyczy Państwa w jakikolwiek sposób, zachęcamy do zapoznania się z szczegółami naszej oferty i kontaktu z naszą kancelarią.