Dział spadku

DOWIEDZ SIĘ JAK NASZA KANCELARIA MOŻE CI POMÓC

Jak podkreśliliśmy w zakładce poświęconej problemowi stwierdzenia nabycia spadku, potwierdzenie statusu spadkobiercy wiąże się jedynie z określeniem, kto i w jakim ułamku dziedziczy po zmarłym.

Spadkobierca w wyniku dziedziczenia nie uzyskuje bezpośrednio wyłącznej własności poszczególnych przedmiotów – między spadkobiercami powstaje (ułamkowa) współwłasność, czyli każdy jest po części (odpowiedniej do jego udziałów w spadku) właścicielem wszystkich przedmiotów zaliczających się do spadku. Istotą działu spadku jest wyodrębnienie – zgodnie z wielkościami udziałów – poszczególnych „składników” spadku i przyznanie ich na wyłączną własność spadkobiercy. Oczywiste jest, że problem ten pojawia jedynie wówczas, gdy istnieje więcej niż jeden spadkobierca. Tak jak w przypadku stwierdzenia nabycia spadku, dokonanie działu spadku nie jest obowiązkowe.

Dział spadku może nastąpić na drodze zawarcia przez spadkobierców umowy lub w drodze postępowania przed sądem. Może to dotyczyć całego spadku lub tylko jego części, jeśli taka jest wola stron. Zawarcie umowy należy uznać za najlepszy i najszybszy sposób rozwiązania tej kwestii. Jak nietrudno się domyślić, warunkiem, by tak się stało, jest istnienie pełnej zgody między spadkobiercami co do sposobu i zasad podziału spadku. Umowa może być zawarta w dowolnej formie, nawet ustnej, chyba że w skład spadku wchodzi nieruchomość, wówczas konieczna jest umowa w formie aktu notarialnego. Dział spadku często wiąże się z tak licznymi problemami – wynikającymi np. z obowiązku zaliczenia na rzecz spadku otrzymanych od spadkodawcy wcześniej darowizn – że nawet gdy spadkobiercy są w stanie dojść do porozumienia, profesjonalna pomoc prawna może okazać się niezbędna.

Jak działamy?

1. Spotkanie z klientem

Na spotkaniu z klientem omawiamy stan faktyczny oraz wstępnie oceniamy szansę na sukces.

2. Zebranie informacji

Następnie prosimy klienta o przygotowanie dokładnej dokumentacji odnośnie sprawy.

3. Prowadzenie sprawy

Następnie zespół naszych prawników przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do prowadzenia sprawy oraz kompleksowo zajmie się prowadzeniem sprawy na każdym jej etapie, zarówno przedsądowym jak i w ewentualnym procesie sądowym.

4. Stała komunikacja z klientem

Na bieżąco informujemy naszych klientów o aktualnym stanie sprawy oraz wspólnie omawiamy dalsze kroki sprawy.

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

Jeśli spadkobiercy nie mogą osiągnąć porozumienia, do przeprowadzenia działu spadku niezbędne jest przeprowadzenie postępowania sądowego. Podział spadku dokonywany jest przez sąd na trzy sposoby: przyznanie przedmiotów na własność jednemu lub kilku spadkobierców, z koniecznością spłaty pozostałych uprawnionych do dziedziczenia, jeśli wartość tych przedmiotów nie mieści się w schedzie spadkowej; fizyczny podział przedmiotów np. dom, działka gruntowa); sprzedaż i podział kwoty w ten sposób uzyskanej. Należy pamiętać, że sąd bierze pod uwagę różne okoliczności, np. stan majątkowy spadkobierców, miejsce ich zamieszkania czy stosunki między nimi. Sprawy o podział spadku bywają bardzo skomplikowane, wymagają głębokiej wiedzy prawnej, a także podatkowej; u zaangażowanych w nie stron zwykle rodzą zaś wiele negatywnych emocji. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań i wiemy, jak należycie zadbać o dobro naszych mocodawców.

1400+ udanych spraw

10 lat doświadczenia

1200+ zadowolonych klientów

Możemy pomóc!

Można skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo, a także od razu umówić spotkanie na konkretną godzinę.

+48 506 113 873

kancelaria@adwokat-latecki.pl Pon – Pt 08:00-18:00

Napisz do nas