Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności, zwłaszcza nieruchomości, w skutek upływu czasu. Zasiedzenie jest jedną z instytucji dawności prawa cywilnego, obok przedawnienia, prekluzji i przemilczenia. Zasiedzenie nieruchomości następuje na mocy prawa, co oznacza, że następuje ono w skutek spełnienia określonych w ustawie przesłanek. Do zasiedzenia nie jest potrzebne orzeczenie sądu, ale wniosek o stwierdzenie zasiedzenia trzeba do sądu złożyć – orzeczenie będzie miało charakter potwierdzenia, że do zasiedzenia rzeczywiście doszło. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zasiedzenie nieruchomości stało się faktem?

W myśl artykułu 172 ust 1. Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny, o ile uzyskał posiadanie w dobrej wierze; jeżeli był posiadaczem w złej wierze, czas konieczny do zasiedzenia wynosi 30 lat. „Dobra wiara” oznacza w tym przypadku przekonanie towarzyszące danej osobie w momencie objęcia w posiadanie, że dana nieruchomość jest własnością posiadacza.

Posiadaczem samoistnym jest osoba, która włada rzeczą faktycznie tak jak właściciel – płaci od nieruchomości podatki, remontuje ją, rozbudowuje, oddaje w dzierżawę czy wynajmuje. Przykładem może być osoba, która nabyła nieruchomość, ale umowa sprzedaży nie miała wymaganej formy aktu notarialnego. Od posiadania samoistnego wyraźnie trzeba odróżnić posiadanie zależne, które nie daje prawa do zasiedzenia. O posiadaczu zależnym możemy mówić na przykład w sytuacji, gdy danej osobie skończyła się umowa najmu, a mimo tego nadal używa ona mieszkania jak najemca. Zasiedzenie dotyczy jedynie takich rzeczy, które mogą stanowić odrębny przedmiot prawa własności, nie można zatem zasiedzieć na przykład jednego pokoju, poddasza albo piwnicy.

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych z kwestią zasiedzenia nieruchomości (gruntowych, budynkowych, lokalowych).