Odszkodowanie za pobyt w szpitalu

DOWIEDZ SIĘ JAK NASZA KANCELARIA MOŻE CI POMÓC

Zgodnie z opracowanymi przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego statystykami każdego roku ma w Polsce miejsce około 6,7 milionów hospitalizacji. Innymi słowy: mniej więcej co szósta osoba w trakcie roku spędza w szpitalu przynajmniej jedną dobę.

Każdy pobyt w szpitalu – a w szczególności ten związany z wypadkiem lub poważną chorobą – to sytuacja wyjątkowo stresująca, zarówno dla nas samych, jak i naszych najbliższych. W całkowicie naturalny sposób troska o zdrowie przysłania wówczas wszystkie inne aspekty życia. Ale hospitalizacja niemal zawsze oznacza również wykluczenie z aktywności zawodowej i obniżenie dochodów, a często także konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów opieki zdrowotnej. Problemy zdrowotne i trudności finansowe tworzą właściwie nierozerwalny splot. W takiej sytuacji niezwykle pomocne może być odszkodowanie za pobyt w szpitalu. Kiedy i komu się ono należy?

Świadczenie chorobowe z tytułu ubezpieczenia społecznego ZUS

Pobyt szpitalu jest okolicznością uprawniająca do skorzystania z zasiłku chorobowego ZUS. Najogólniej rzecz ujmując, ubezpieczenie chorobowe przysługuje nam wówczas, gdy płacimy składki ZUS. Prawo do zasiłku chorobowego mają zatem:

 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę;
 • osoby wykonujące pracę nakładczą;
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące;
 • osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • duchowni;
 • osoby odbywające służbę zastępczą.

Świadczenia chorobowego za pobyt w szpitalu nie otrzymają jednak osoby, które:

 • nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu (w grupie szczególnego ryzyka są tutaj przedsiębiorcy, którzy nie zdecydowali się na odprowadzanie dobrowolnej dla siebie składki chorobowej);
 • są ubezpieczone, ale nie posiadają wymaganego okresu oczekiwania na świadczenie;
 • wyczerpały pełny okres zasiłkowy – 182 lub 270 dni, w przypadku niezdolności od pracy powstałej w czasie ciąży lub spowodowanej gruźlicą;
 • znalazły się w szpitalu w trakcie bezpłatnego lub wychowawczego urlopu;
 • sprawują opiekę nad przebywającym w szpitalu dzieckiem, ale w danym roku kalendarzowym wykorzystały już przysługujące 60 dni zasiłku opiekuńczego lub istnieje inny domownik, który mógłby w tym czasie zaopiekować się dzieckiem.

Koniecznie trzeba podkreślić, że świadczenie chorobowe ZUS za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% wynagrodzenia, a nie jak w przypadku typowego zasiłku chorobowego – 80%.

Należy także pamiętać, że do otrzymania wypłaty świadczenia chorobowego niewystarczające będą dokumenty zaświadczające o przyjęciu do szpitala lub wypisaniu z niego. Pobyt w szpitalu dla celów ubezpieczeniowych potwierdza się sporządzonym przez lekarza zaświadczeniem na druku ZUS ZLA.

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu z tytułu dobrowolnej polisy ubezpieczeniowej

Wiele osób, całkiem roztropnie, decyduje się ubezpieczyć na własną rękę. O tym, czy za pobyt w szpitalu należały będą nam się wówczas jakieś świadczenia, decydują zwarte w polisie ubezpieczeniowej ogólne warunki ubezpieczenia, w skrócie o.w.u. Na co zwrócić szczególną uwagę, podpisując taki dokument, aby później, w razie pobytu w szpitalu, uniknąć przykrego rozczarowania?

 • Firmy ubezpieczeniowe nierzadko uwzględniają tylko jedną grupę przyczyn hospitalizacji uprawniających do uzyskania stosownego świadczenia. Mogą to być np. tylko wypadek albo tylko choroba. Warto zatem zawrzeć taką polisą ubezpieczeniową, która wyszczególnia takich przyczyn jak najwięcej, w tym np. pobyt w szpitalu z powodu specjalistycznych badań.
 • Wyznacznikiem wypłaty odszkodowania może być także rodzaj szpitala, w którym przebywamy. W o.w.u pomijane bywają np. placówki psychiatryczne lub uzdrowiskowo-rehabilitacyjne.
 • Kolejna rzecz to czas, jaki spędziliśmy w szpitalu. Właściwie normą stosowną przez firmy ubezpieczeniowe jest przyznawanie prawa do świadczeń dopiero wówczas, gdy hospitalizacja trwała określoną ilość dni, np. 3.

Firmy ubezpieczeniowe miewają niestety w zwyczaju interpretowanie ogólnych warunków ubezpieczenia na naszą niekorzyść. Jeśli czujemy, że spotkała nas taka sytuacja, nie wahajmy się skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Jak działamy?

1. Spotkanie z klientem

Na spotkaniu z klientem omawiamy stan faktyczny oraz wstępnie oceniamy szansę na sukces.

2. Zebranie informacji

Następnie prosimy klienta o przygotowanie dokładnej dokumentacji odnośnie sprawy.

3. Prowadzenie sprawy

Następnie zespół naszych prawników przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do prowadzenia sprawy oraz kompleksowo zajmie się prowadzeniem sprawy na każdym jej etapie, zarówno przedsądowym jak i w ewentualnym procesie sądowym.

4. Stała komunikacja z klientem

Na bieżąco informujemy naszych klientów o aktualnym stanie sprawy oraz wspólnie omawiamy dalsze kroki sprawy.

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

Osobną kwestią, na która warto w tym miejscu zwrócić uwagę, jest okoliczność, gdy na nasz pobyt w szpitalu nałożą się szkody doznane w wyniku błędu w sztuce lekarskiej. Pacjenci poszkodowani w wyniku błędów w sztuce lekarskiej mają prawo ubiegać się o odszkodowanie całkowicie niezależne od świadczeń, które przysługują im za sam pobyt w placówce, a nasza kancelaria jak najbardziej może w tym pomóc.

1400+ udanych spraw

10 lat doświadczenia

1200+ zadowolonych klientów

Możemy pomóc!

Można skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo, a także od razu umówić spotkanie na konkretną godzinę.

+48 506 113 873

kancelaria@adwokat-latecki.pl Pon – Pt 08:00-18:00

Napisz do nas