Opinie i analizy prawne

Funkcjonowanie na skomplikowanym i wymagającym rynku gospodarczym jest właściwie niemożliwe bez fachowego wsparcia prawnego. Usługi naszej kancelarii obejmują przygotowywanie profesjonalnych opinii i analiz prawnych, które pozwolą Państwu prawidłowo ocenić zaistniały stan faktyczny na gruncie obowiązującego prawa oraz podjąć najlepszą decyzję biznesową.

Opracowane przez nas opinie, analizy i rekomendacje w znaczącym stopniu przyczynią się do zminimalizowania ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskażą źródła potencjalnych zagrożeń, ochronią Państwa przed błędnymi, często bardzo kosztownymi posunięciami i umożliwią prawidłową realizację już podjętych działań. Sporządzamy opinie i analizy dotyczące w szczególności szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa zamówień publicznych.

Oceniamy umowy przed ich zawarciem, a także analizujemy skutki umów już podpisanych; wskazujemy propozycje procedur prawnych, które pozwolą Państwu osiągnąć założony cel (np. utworzenie lub przekształcenie spółki); interpretujemy przepisy normatywne; przedstawiamy szczególny pogląd na sprawę rozpatrywaną przed sądem w celu pomocy w bardziej obiektywnym jej rozpoznaniu. Przygotowane przez nas dokumenty będą merytorycznym wsparciem w rozmowach z partnerami biznesowymi, organami administracji publicznej i mogą stanowić niezbędną pomoc w ewentualnym procesie.