Specjalizujemy się w sprawach spadkowych

PONAD 1400 ROZWIĄZANYCH SPRAW DLA KLIENTÓW

Skontaktuj się z nami

Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią w ciągu jednego dnia roboczego!

Sprawy spadkowe w Łodzi? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Śmierć bliskiej osoby, niezależnie od okoliczności, jest trudnym i pociągającym za sobą wiele zmian doświadczeniem. Z prawnego punktu widzenia sytuacja ta nakłada na nas szereg obowiązków, a jednym z najważniejszych jest przeprowadzenie postępowania spadkowego i uregulowanie sytuacji majątkowej po zmarłym przodku.

Spadkobiercą możemy stać się na drodze dziedziczenie ustawowego lub dzięki zapisowi w testamencie spadkodawcy. Spadkobiercą stajemy się automatycznie w chwili otwarcie spadku, czyli w chwili śmierci spadkodawcy, ale wchodzącymi w skład spadku przedmiotami nie możemy rozporządzać bez postępowania spadkowego. Na przyjęcie (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza) lub odrzucenie spadku otrzymujemy 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy powołani do dziedziczenia. Jeśli nie złożymy w tym czasie stosownego oświadczenia, zostanie uznane, że przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Prawo do spadku nie ulega przedawnieniu. Sprawy spadkowe mogą zostać uregulowane w dowolnym momencie. Jednak zbyt długie zwlekanie może przyczynić się do licznych trudności, np. zmiany kręgu uprawnionych do dziedziczenia, zaginięcia niektórych dokumentów czy utraty praw do nieruchomości w skutek jej zasiedzenia przez inną osobę. Sprawom spadkowym towarzyszy szeroki wachlarz zagadnień prawnych, a poziom skomplikowania postępowań jest bardzo zróżnicowany. W natłoku przeżyć i problemów po odejściu bliskiej osoby dopilnowanie wszystkich formalności nie jest rzeczą łatwą, dlatego nawet w stosunkowo klarownych sytuacjach warto skorzystać z pomocy adwokata. Kiedy sprawa spadkowa jest bardziej złożona – np. do dziedziczenia uprawnionych jest wiele osób i nie ma między nimi zgody co do sposobu dziedziczenia i podziału spadku – pomoc taka (także w formie mediacji) jest właściwie niezbędna.

Usługi naszej kancelarii obejmują wsparcie prawne na każdym etapie sprawy spadkowej. Pomagamy ustalić, kto powinien brać udział w postępowaniu spadkowym; wyjaśniamy, jakie będą skutki przyjęcia lub odrzucenia spadku; informujemy, jakie dokumenty należy zgromadzić, aby przygotować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i pomagamy przeprowadzić tę procedurę; prowadzimy sprawy o dział spadku i zachowek.