Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

DOWIEDZ SIĘ JAK NASZA KANCELARIA MOŻE CI POMÓC

W 2018 roku w wyniku wypadków drogowych w Polsce śmierć poniosły 2 862 osoby. W pierwszym kwartale 2019 roku na polskich drogach zginęło o 20% więcej ludzi niż w tym samym okresie w roku ubiegłym… Podczas jazdy samochodem zachowajmy szczególną ostrożność i rozwagę!

Śmierć bliskiej osoby należy do najtrudniejszych i najbardziej bolesnych życiowych doświadczeń. Według powszechnie uznawanej przez psychologów skali stresu Holmesa i Rahe’a spośród wszystkich negatywnych wydarzeń, jakie niesie ze sobą egzystencja każdego człowieka, najmocniej przeżywamy śmierć dzieci i współmałżonka; utrata innego bliskiego członka rodziny w tym strasznym zestawieniu również zajmuje bardzo wysokie, bo aż 5 miejsce.

Śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym jest zawsze nagła i niespodziewana – czasem raptem kilka sekund może diametralnie zmienić całe nasze życie. Brak możliwości pożegnania i poczynienia jakichkolwiek przygotowań na tę chwilę rodzą szczególnego rodzaju cierpienie, poczucie straty i obawy odnośnie do przyszłości. Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku nie przywróci nikomu życia, trudno też łudzić się, że pomoże ono wypełnić powstałą w nas pustkę i ukoić ból. Ale koniecznie trzeba pamiętać, że każda rodzina, w której zdarzył się tragiczny wypadek, w pewnym momencie zaczyna powoli wracać do normalnego funkcjonowania. Jest to długi i skomplikowany proces, naznaczony małymi sukcesami i wieloma chwilami zwątpienia i rezygnacji. Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby może oznaczać – tylko albo aż tyle – że przebędziemy tę drogę wolni od trosk natury finansowej. Chociaż w czasie żałoby bardzo ciężko jest zmusić się do myślenia w takich kategoriach, nieszczęścia takie jak wypadek komunikacyjny niemal zawsze wiążą się z pogorszeniem sytuacji materialnej pozostałych przy życiu osób. Dążenie do uzyskania odszkodowania za śmierć bliskiej osoby w wypadku należy uznać za całkowicie naturalny i słuszny wraz odpowiedzialności i troski o los naszych najbliższych i nas samych.

Komu przysługuje odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku?

O odszkodowanie takie może starać się każdy, kto stracił w wypadku bliską osobę. Prawo do tego mają przede wszystkim najbliżsi członkowie rodziny zmarłego: współmałżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo. Ale jeśli między ofiarą wypadku a dalszymi krewnymi – dziadkami, kuzynami, wujostwem – istniała wyjątkowo silna więź emocjonalne, o stosowne odszkodowanie mogą się ubiegać również oni. Podkreślić trzeba, że odszkodowanie przysługuje także osobom, które nie były rodziną zmarłego, np. żyły z nim w nieformalnym związku.

Kto wypłaca odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku?

Obowiązek zapłaty odszkodowania za śmierć bliskiej osoby w wypadku spoczywa na towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym sprawca zdarzenia miał wykupioną polisę OC. Jeśli jednak sprawca nie miał polisy OC lub nie można ustalić jego tożsamości (np. zbiegł z miejsca wypadku), należnych roszczeń można dochodzić od Narodowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kiedy roszczenia o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku ulegają przedawnieniu?

Roszczenia te, podobniej jak w przypadku innych roszczeń o odszkodowanie, przedawniają się po upływie 3 lat; chyba że do wypadku doszło w wyniku przestępstwa, a wypadek komunikacyjny, w którym ktoś ponosi śmierć, najczęściej tak właśnie jest kwalifikowany – wówczas na złożenie stosownych wniosków mamy aż 20 lat.

Jakie świadczenia przysługują nam w ramach odszkodowania za śmierć bliskiej osoby?

Termin „odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby” to sformułowanie ogólne i szerokie, za którym w rzeczywistości kryje się kilka różnych rodzajów finansowej rekompensaty. Bliscy osoby, która poniosła śmierć w wypadku, mogą ubiegać się o:

  • Zwrot kosztów pogrzebu i leczenia. Statystycznie śmierć na miejscu ponosi 67% ofiar wypadków drogowych, a 33% umiera w ciągu 30 dni od daty zaistnienia wypadku. Wszelkie koszty leczenia powypadkowego zmarłego powinien ponieść ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Do kosztów pogrzebu zaliczamy m.in. koszty organizacji pochówku, zakup i postawienie nagrobka, usługi transportowe czy opłatę za posługę kapłańską.
  • Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej. Pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci bliskiej osoby może mieć zarówno wymiar materialny, jak i niematerialny – odszkodowane powinno zrekompensować obie te straty. Aspekt materialny wiąże się głównie w wkładem finansowym, jaki zmarły wnosił i mógłby wnosić w przyszłości do gospodarstwa domowego. Wkład niematerialny obejmuje m.in. zajmowanie się domem, wychowywanie dzieci czy opiekę nad chorymi.
  • Zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie to próba finansowej rekompensaty negatywnych przeżyć związanych z utratą bliskiej osoby w wypadku: bólu, cierpienia, poczucia starty, osamotnienia, problemów psychicznych i innych krzywd emocjonalnych.
  • Renta. Renta za śmierć bliskiej osoby w wypadku może przysługiwać niezależnie od odszkodowania z ZUS (renta rodzinna, renta rodzinna powypadkowa) i jednorazowego odszkodowania z polisy OC sprawcy. Szczególnie uprawnione do tego rodzaju świadczenia są osoby, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny (współmałżonek, dzieci) [linki] lub którym poszkodowany we własnym zakresie wypłacał określone środki na życie.

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby?

  • Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby powinno obejmować 100% kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem.
  • Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej oszacowywane jest przede wszystkim na podstawie tego, jak wyglądało życie członków rodziny zmarłego przed i po wypadku.
  • Ustalenie sumy zadośćuczynienia jest trudne i zawsze ma indywidualny charakter. Zasadniczo bazuje ono na takich przesłankach jak: długotrwałość cierpienia po śmierci poszkodowanego, stopień krzywdy spowodowany śmiercią poszkodowanego, wiek osoby uprawnionej do otrzymania zadośćuczynienia, stopień pokrewieństwa z poszkodowanym, wpływ śmierci na funkcjonowanie rodziny poszkodowanego, funkcja, jaką zmarły pełnił w rodzinie. Kiedy o zadośćuczynienie ubiegają się rodzice zmarłego dziecka, należy uwzględnić również takie kryteria jak: nagłe rozerwanie więzi rodziców w dzieckiem, utrata możliwości ze strony rodziców na uczestniczenie w rozwoju swojego dziecka, wiek dziecka. A gdy o zadośćuczynienie stara się współmałżonek, trzeba wziąć pod uwagę: utratę wsparcia małżeńskiego, niemożliwość podjęcia realizacji planów życiowych, osamotnienie w kwestii wychowywania dzieci, wiek pozostałego przy życiu małżonka.
  • Ustalenie wysokości renty alimentacyjnej odbywa się przy uwzględnieniu takich czynników jak możliwości zarobkowe zmarłego i zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do otrzymywania takiego odszkodowania.

Dla nas, jako prawników, odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby stanowi niezwykle delikatne i wielowymiarowe zagadnienie. Z jednej strony jesteśmy w pełni świadomi, że zwracające się do nas po pomoc osoby pogrążone są aktualnie w dużym cierpieniu i nasze usługi muszą nieść ze sobą tak szerokie wsparcie, jak to tylko możliwie.

Jak działamy?

1. Spotkanie z klientem

Na spotkaniu z klientem omawiamy stan faktyczny oraz wstępnie oceniamy szansę na sukces.

2. Zebranie informacji

Następnie prosimy klienta o przygotowanie dokładnej dokumentacji odnośnie sprawy.

3. Prowadzenie sprawy

Następnie zespół naszych prawników przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do prowadzenia sprawy oraz kompleksowo zajmie się prowadzeniem sprawy na każdym jej etapie, zarówno przedsądowym jak i w ewentualnym procesie sądowym.

4. Stała komunikacja z klientem

Na bieżąco informujemy naszych klientów o aktualnym stanie sprawy oraz wspólnie omawiamy dalsze kroki sprawy.

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

Żadne problemy, żadne wątpliwości i obawy nie są dla nas nieistotne. Do każdej sytuacji podchodzimy indywidualnie, z maksymalnym szacunkiem i empatią. Z drugiej jednak strony, nawet jeśli dla pojawiających się w naszej kancelarii osób wydaje się to w danej chwili zupełnie abstrakcyjne, musimy myśleć o bliższej i dalszej przyszłości naszych mocodawców. Dlatego każdorazowo opracowujemy taką strategię działania, która zagwarantuje wywalczenie najwyższego możliwego odszkodowania i zadośćuczynienia.

1400+ udanych spraw

10 lat doświadczenia

1200+ zadowolonych klientów

Możemy pomóc!

Można skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo, a także od razu umówić spotkanie na konkretną godzinę.

+48 506 113 873

kancelaria@adwokat-latecki.pl Pon – Pt 08:00-18:00

Napisz do nas