Udział w negocjacjach

Negocjacje biznesowe to nieodłączony element prowadzenia firmy. To proces komunikowania się, w który zaangażowany są dwie strony mające świadomość częściowej wspólnoty interesów, ale posiadające odmienne opinie na temat jednej lub kilku istotnych dla porozumienia spraw. Negocjacje to złożony proces wzajemnego poszukiwania takich rozwiązań, które usatysfakcjonowałyby zaangażowane w konflikt strony.

Negocjacje można rozumieć jako sekwencję wzajemnych posunięć, dzięki którym strony dążą do uzyskania możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów. Doświadczeni negocjatorzy wiedzą, że rzeczywiste potrzeby i oczekiwania adwersarzy często są odmienne od zgłaszanych wprost interesów i celów. Sukces w negocjacjach w dużej mierze zależy od umiejętności odczytywania do pewnego stopnia ukrytych dążeń i założeń. Nie jest to możliwe bez odpowiedniego doświadczenia i dystansu wobec problemu.

W ramach świadczonych przez naszą kancelarię usług przygotowujemy taktykę i strategię negocjacyjną, reprezentujemy mocodawców w prowadzonych rozmowach lub korespondencji, a także redagujemy porozumienia kończące negocjacje lub spór pozasądowy. Jak duża będzie nasza rola w procesie negocjacji, zawsze decyduje klient. Wnikliwa analiza sytuacji, dogłębne zrozumienie potrzeb i celów klienta, a także możliwie najlepsze poznanie adwersarza (nie tylko jego stanowiska, ale i charakteru czy temperamentu) pozwalają nam opracować konkretną, skuteczną strategię. Każda strategii negocjacyjna – łagodzenie, kompromis, dominacja, kooperacja – posiada swoje zalety i wady, to od specyfiki sprawy i indywidualnych cech adwersarzy zależy, która będzie w danym momencie najwłaściwsza. Biorąc udział w procesie negocjacji, zawsze staramy się na bieżąco i w klarowny sposób referować związane z danym zagadnieniem przepisy i skutki formalnoprawne, oceniać ryzyku, doradzać i precyzyjnie wyjaśniać pojawiające się w toku rozmów dane i terminy prawne.

Uczestnicząc w negocjacjach, poza wsparciem strategicznym i merytorycznym, nasi prawnicy zawsze dbają o to, aby rozmowy oparte były na zasadzie „oddzielania ludzi od problemu” i toczyły się w takiej atmosferze, która najlepiej przysłuży się rozwiązaniu konfliktu.