Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej

DOWIEDZ SIĘ JAK NASZA KANCELARIA MOŻE CI POMÓC

Choroba i pobyt w szpitalu wiążą się z dużym stresem, zarówno dla samego pacjenta, jak i jego najbliższej rodziny. Niewyposażeni w specjalistyczną wiedzę medyczną, musimy zaufać tym, którzy tę wiedzę posiadają. Czasami jednak popełnione przez personel medyczny błędy uniemożliwiają poprawę naszego stanu zdrowia, a nawet przyczyniają się do jego pogorszenia.

Ani w prawie, ani w medycynie nie istnieje jedna powszechnie obowiązująca definicja błędu w sztuce lekarskiej (określanego także jako błąd medyczny czy błąd lekarski). Błąd w sztuce lekarskiej należy traktować jako nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, a także lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, powodujące szkodę pacjenta.

Błędy w sztuce lekarskiej mogą mieć charakter decyzyjny – diagnostyczny i terapeutyczny, wykonawczy (techniczny), organizacyjny i opiniodawczy. Błędy diagnostyczne i terapeutyczne związane są nieprawidłowym zdiagnozowaniem pacjenta i nieadekwatnym do rzeczywistego stanu klinicznego leczeniem. Błędy diagnostyczne mogą być „pozytywne”, czyli polegające na stwierdzeniu choroby nieistniejącej, i „negatywne”, czyli polegające na nierozpoznaniu prawdziwej choroby pacjenta. O błędzie terapeutycznym możemy mówić w przypadku wyboru niewłaściwej metody lub wadliwego sposobu leczenia, nienależycie wykonanej operacji, poszerzenia pola operacyjnego bez takiej konieczności czy przeprowadzeniu operacji mimo przeciwwskazań lekarskich.

Za błąd w sztuce lekarskiej lekarz może odpowiadać tylko jeśli błąd ten był zawiniony. Winę można przypisać w przypadku wystąpienia elementu obiektywnej i subiektywnej niewłaściwości postępowania. Elementem obiektywnym jest naruszenie zasad wiedzy medycznej, doświadczenia i deontologii (obowiązków). Element subiektywny to brak właściwej staranności (niedbalstwo, nieostrożność, nieuwaga) w postępowaniu lekarza, ocenianej przy przyjęciu kryterium wysokiego poziomu przeciętnej staranności zawodowej. Innymi słowy należy porównać postępowanie danego lekarza z wzorem przeciętnego sumiennego lekarza. Pomiędzy błędem a powstałym skutkiem (uszczerbkiem na zdrowiu) musi istnieć związek przyczynowy.

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej

Pacjenci poszkodowani w wyniku błędów w sztuce lekarskiej mają prawo ubiegać się o odszkodowanie za szkodę majątkową (m. in. zwrot kosztów dalszego leczenia, zakupu leków, dodatkowych badań, dojazdów do szpitala, rehabilitacji, utraty zarobków) i zadośćuczynienie za cierpienie fizyczne i krzywdę moralną.

Roszczeń z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych, spowodowanych błędami medycznymi, można dochodzić na drodze sądowego postępowania cywilnego lub administracyjnego postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Postępowanie cywilne powinno być poprzedzone zgłoszeniem szkody zobowiązanemu, czyli placówce medycznej, w której pracował lekarz odpowiedzialny za popełniony błąd i pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. Dopiero w przypadku odmowy zapłaty lub braku jakiejkolwiek reakcji, należy wkroczyć na drogę sądową. Postępowanie przed Wojewódzkimi Komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych jest mniej kosztowne i zdecydowanie krótsze, ale w procedurze tej obowiązują określone w ustawie górne granice kwot, o które można się ubiegać – w przypadku poważnych skutków błędów medycznych właściwsze będzie zatem postępowanie przed sądem cywilnym.

Jak działamy?

1. Spotkanie z klientem

Na spotkaniu z klientem omawiamy stan faktyczny oraz wstępnie oceniamy szansę na sukces.

2. Zebranie informacji

Następnie prosimy klienta o przygotowanie dokładnej dokumentacji odnośnie sprawy.

3. Prowadzenie sprawy

Następnie zespół naszych prawników przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do prowadzenia sprawy oraz kompleksowo zajmie się prowadzeniem sprawy na każdym jej etapie, zarówno przedsądowym jak i w ewentualnym procesie sądowym.

4. Stała komunikacja z klientem

Na bieżąco informujemy naszych klientów o aktualnym stanie sprawy oraz wspólnie omawiamy dalsze kroki sprawy.

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

Sprawy o błąd w sztuce lekarskiej są skomplikowane i bardzo wymagające. Zastosowanie odpowiednich środków prawnych wobec lekarza i zakładu opieki zdrowotnej, a nawet dotarcie do stosownej dokumentacji medycznej i jej zabezpieczenie nie będzie możliwe bez pomocy profesjonalnego prawnika. Tylko szeroka, zawsze aktualna (medycyna i prawo medyczne to bardzo „dynamiczne obszary”) wiedza prawna i znajomość specyfiki funkcjonowania opieki medycznej pozwalają w sprawach o błąd lekarski działać sprawnie i skutecznie.

1400+ udanych spraw

10 lat doświadczenia

1200+ zadowolonych klientów

Możemy pomóc!

Można skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo, a także od razu umówić spotkanie na konkretną godzinę.

+48 506 113 873

kancelaria@adwokat-latecki.pl Pon – Pt 08:00-18:00

Napisz do nas