Sprawy rodzinne

PONAD 200 ROZWIĄZANYCH SPRAW RODZINNYCH

We can provide corporate governance, helping clients manage the responsibilities of running a corporation in financial field.

We can provide corporate governance, helping clients manage the responsibilities of running a corporation in financial field.

We can provide corporate governance, helping clients manage the responsibilities of running a corporation in financial field.

We can provide corporate governance, helping clients manage the responsibilities of running a corporation in financial field.

Skontaktuj się z nami

Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią w ciągu jednego dnia roboczego!

Sprawy rodzinne w Łodzi? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

W ujęciu socjologicznym rodzina rozumiana jest jako „najważniejsza i podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo”. Bardzo zbliżoną definicję odnajdziemy w artykule 16 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: „rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa”.

W polskim prawie ciężko jest wskazać jedną, normatywną definicję rodziny, ale odniesienia do tej instytucji pojawiają się w bardzo wielu przepisach. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z pojęciem tym spotykamy się już w preambule, a następnie m.in. w art. 18, który stanowi, że „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, i art. 71 ust. 1, który uzupełnia powyższe stwierdzenie słowami: „Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych”. Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 12 kwietnia 2011 roku określił zaś rodzinę w następujący sposób: „każdy trwały związek dwóch lub więcej osób, składający się z co najmniej jednej osoby dorosłej i dziecka, oparty na więzach emocjonalnych, prawnych, a przeważnie także i na więzach krwi”. Podstawowym źródłem polskiego prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, uchwalony 25 lutego 1964 roku. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki rodzinne w sposób kompleksowy: w trzech kolejnych tytułach poruszona zostaje problematyka małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa, opieki i kurateli.

Dla nas, jako prawników, rodzina stanowi szczególnego rodzaju „przestrzeń”, w której to, co instytucjonalne, uregulowane i zdefiniowane, splata się z najbardziej osobistym i niepowtarzalnym doświadczeniem każdego człowieka. Jesteśmy przeświadczeni, że niesienie skutecznej pomocy prawnej w sprawach rodzinnych wymaga zrozumienia i uszanowania obu tych „wymiarów”.