Odszkodowanie za wypadek w pracy

DOWIEDZ SIĘ JAK NASZA KANCELARIA MOŻE CI POMÓC

Definicję wypadku przy pracy podaje ustawa z dania 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Związek z pracą” należy rozumieć w następujący sposób: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Za wypadek śmiertelny uznaje się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy. Prawo wyróżnia także wypadek ciężki i wypadek zbiorowy. Następstwem ciężkiego wypadku przy pracy są bardzo poważne uszkodzenia ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu; do ciężkich wypadków przy pracy zalicza się również zdarzenia, w wyniku których nastąpiła nieuleczalna lub zagrażająca życiu choroba, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. O wypadku zbiorowym mówimy wówczas, gdy w tym samym zdarzeniu ucierpiały dwie lub więcej osób.

Każdy wypadek w pracy należy zgłosić pracodawcy. Zespół BHP zobowiązany jest do sporządzenia protokołu ustalającego przyczynę zajścia wypadku, jego okoliczności i sprawcę oraz zawierającego zalecenia mające pomóc w uniknięciu podobnych sytuacji w przyszłości. Przed zatwierdzeniem protokołu przez pracodawcę poszkodowany powinien zapoznać się z jego treścią, ma on także prawo do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń.

Poszkodowanym z tytułu wypadku przy pracy przysługuje odszkodowanie ZUS – jego wysokość jest ściśle powiązana z ustalonym i wyrażonym procentowo uszczerbkiem na zdrowiu. Jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, w szczególności z powodu zaniedbań w takich kwestiach jak: niezgodne z przepisami prawa przygotowanie stanowiska pracy, brak odpowiednich szkoleń i badań lekarskich czy niewyposażenie pracownika w odzież ochronną, odszkodowanie można uzyskać bezpośrednio od pracodawcy. Osobie poszkodowanej przysługuje roszczenie do zapłaty świadczeń w formie odszkodowania, zwrotu kosztów leczenie, zadośćuczynienia za doznane straty fizyczne i psychiczne oraz renty.

Jak działamy?

1. Spotkanie z klientem

Na spotkaniu z klientem omawiamy stan faktyczny oraz wstępnie oceniamy szansę na sukces.

2. Zebranie informacji

Następnie prosimy klienta o przygotowanie dokładnej dokumentacji odnośnie sprawy.

3. Prowadzenie sprawy

Następnie zespół naszych prawników przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do prowadzenia sprawy oraz kompleksowo zajmie się prowadzeniem sprawy na każdym jej etapie, zarówno przedsądowym jak i w ewentualnym procesie sądowym.

4. Stała komunikacja z klientem

Na bieżąco informujemy naszych klientów o aktualnym stanie sprawy oraz wspólnie omawiamy dalsze kroki sprawy.

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

Nasza kancelaria adwokacka oferuje profesjonalne wsparcie prawne w obydwu przypadkach. Mamy duże doświadczenie w świadczeniu pomocy odszkodowawczej i działamy kompleksowo – od przygotowania i zgłoszenia roszczenia, przez reprezentację w sprawie, po pomyślne jej zakończenie. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy indywidualnie i zawsze dokładamy wszelkich starań, aby dla naszych mocodawców uzyskać najwyższe możliwe odszkodowanie.

1400+ udanych spraw

10 lat doświadczenia

1200+ zadowolonych klientów

Możemy pomóc!

Można skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo, a także od razu umówić spotkanie na konkretną godzinę.

+48 506 113 873

kancelaria@adwokat-latecki.pl Pon – Pt 08:00-18:00

Napisz do nas