Reprezentacja przed sądami, urzędami, instytucjami