Blog

Zaniżona wycena ubezpieczyciela

Niektórzy z Państwa na pewno doświadczyli takiej sytuacji osobiście; inni prawdopodobnie nie raz słyszeli o takich przypadkach z ust znajomych, z medialnych reportaży czy relacji pokrzywdzonych osób na setkach forów lub stron internetowych… Zaniżanie należnych nam świadczeń przez zakłady ubezpieczeniowe to w Polsce powszechny problem. Statystyki obrazujące skalę tego zjawiska wyglądają różnie – te najbardziej […]

Likwidacja stanowiska pracy

W artykule Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę podkreśliliśmy, że obowiązkiem pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony jest podanie konkretnej i rzeczywistej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Jedną z takich przyczyn – jak pokazuje praktyka, dość często spotykaną – jest likwidacja stanowiska pracy. Przez likwidację stanowiska pracy należy rozumieć likwidację w aspekcie stanowiska […]

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Stosunek pracy można zakończyć na wiele sposobów. Przypomnijmy: Z upływem czasu, na który zwarta była umowa o pracę. Z dniem ukończenia pracy, na której wykonanie była zawarta. Za wypowiedzeniem – zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika – z zachowaniem odpowiednich okresów wypowiedzenia. Bez wypowiedzenia – w trybie natychmiastowym, gdy pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych […]

Darowizna. Wszystko co musisz o niej wiedzieć

Przepisy dotyczące darowizny zawarte są w trzeciej księdze Kodeksu cywilnego. Darowizna jest umową prawa cywilnego (a dokładniej: umową nazwaną, czyli taką, która posiada szczególną regulację prawną), na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania obdarowanemu części swoje majątku. Co może być przedmiotem darowizny? Darowizną mogą być wszelkie prawa majątkowe, jak również prawa niemajątkowe mające […]

Czym jest Mobbing? Jak można go udowodnić?

Określenie „mobbing” powstało z połączenia dwóch angielskich słów: czasownika to mob (zaczepiać, nagabywać, napadać) i rzeczownika mob (motłoch, tłum). Mobbing oznacza uporczywe nękanie, prześladowanie, zastraszanie i stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Zachowania te skutkują poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny oraz wyeliminowaniem albo odizolowaniem pracownika od współpracowników. Jak działają mobberzy? Mobberzy wykorzystują […]

Poważenie (Obalenie) Testamentu

Przypomnijmy: Testament, zwany także „ostatnią wolą”, to czynność prawna, w której spadkodawca samodzielnie decyduje o losie swojego majątku na wypadek śmierci. Testament może mieć formę aktu notarialnego, zostać sporządzony własnoręcznie (testament holograficzny) lub poprzez wypowiedzenie ostatnie woli w obecności dwóch świadków: wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu […]

Lokal komunalny. Czym jest i komu przysługuje?

Dla jednych trochę enigmatyczny i tak bardzo nieosiągalny, że nie warto nim sobie zawracać głowy, relikt minionej epoki. Dla innych realna szansa na własne cztery katy. Czym właściwie jest i komu przysługuje mieszkanie komunalne? Mieszkanie komunalne oznacza lokal mieszkalny będący własnością gminy. Jego przyznanie jest pewnego rodzaju formą pomocy społecznej od samorządu dla osób w […]

Postępowanie egzekucyjne

„Postępowanie egzekucyjne” to termin, który powszechnie nie wzbudza szczególnie miłych skojarzeń. Niestety, są sytuacje, kiedy jest to jedyna droga do zaspokojenia wierzytelności… Postępowanie egzekucyjne oznacza czynności stron i organów egzekucyjnych zmierzające do zaspokojenia wierzyciela; określone w tytule egzekucyjnym świadczenia realizowane są przymusowo z majątku dłużnika, bez względu na jego wolę. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego […]

Wydziedziczenie. Kiedy można o nie wnioskować?

Sporządzenie testamentu pozwala spadkodawcy samodzielnie i świadomie zdecydować o losach swojego majątku na wypadek śmierci. Jedną z instytucji prawa spadkowego, z których skorzystać może w takim przypadku spadkodawca, jest wydziedziczenie. Istotę wydziedziczenia najlepiej ilustruje taki oto przykład: Spadkodawca posiada dwoje dzieci, ale zapisem testamentowym decyduje się pozostawić cały swój majątek tylko jednemu z nich. Dziecku […]

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Omówiliśmy niedawno najważniejsze aspekty wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika. A jak wygląda „lustrzane odbicie” tej sytuacji? Przedstawiamy najistotniejsze zagadnienia związane z wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem stanowi zwyczajny i najpowszechniejszy sposób rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli umowa z pracownikiem zawarta była na czas określony, pracodawcę obowiązują […]

Windykacja należności. Od czego zacząć?

Słowo „windykacja” pochodzi od łacińskiego vindicatio, co dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń, obronę konieczną, a w pewnych warunkach nawet zemstę… Już w starożytnym Rzymie istniała instytucja rei vindicatio, do której obowiązków należało odzyskiwanie rzeczy od nieuprawnionych właścicieli. Słowu „windykacja” często przypisuje się pejoratywne znaczenie, a związane z windykacją czynności niejednokrotnie postrzegane są jako działania nieetyczne, na […]

Rozwód a separacja. Podstawowe różnice.

Rozwód czy separacja? To pytanie, które przeżywające poważny kryzys małżeński pary, zadają sobie bardzo często. Jako prawnicy, nie możemy nigdy w pełni rozsądzić takiego problemu na płaszczyźnie życiowej. Jest to kwestia wyjątkowo indywidualna, uzależniona m.in. od względów światopoglądowych, religijnych, dobra małoletnich dzieci i wewnętrznego przekonania co do trwałości rozpadu pożycia małżeńskiego i ewentualnych szans na […]

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Dynamika współczesnego rynku pracy sprawia, że długoletnie zatrudnienie w jednej firmie należy dziś do rzadkości i pracodawcę zmieniamy obecnie zdecydowanie częściej niż kiedyś. Jeśli otrzymaliśmy znacznie atrakcyjniejszą ofertę pracy lub decydujemy się przez jakiś czas pozostawać bez zatrudnienia (np. aby zwiększyć motywację i efektywność poszukiwania nowego stanowiska), musimy wpierw rozwiązać umowę z obecnym pracodawcą. Podpowiadamy, […]

Testament. Jakie są rodzaje testamentów? Jak go spisać?

Prawo spadkowe przewiduje dwie formy dziedziczenia: ustawowe i testamentowe. Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed przepisami ustawy, co oznacza, że jeśli spadkodawca pozostawił po sobie ważny testament, dziedziczenie nastąpi w oparciu o ten właśnie dokument. Testament (nazywany również „ostatnią wolą”) określić można jako czynność prawną, w której spadkodawca samodzielnie decyduje o losie swojego majątku na wypadek […]

Apelacja od wyroku rozwodowego. Kiedy i jak to zrobić?

Rozwód bez wątpienia należy do najmniej przyjemnych sytuacji, jakie mogą nas w życiu spotkać. Postępowanie rozwodowe jest bardzo wymagające i wyczerpujące psychicznie, a zawarte w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia w znaczący sposób rzutują na przyszłość naszą oraz naszych najbliższych. Całe doświadczenie staje się szczególnie trudne, gdy podjęte przez sąd w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia są dla nas […]

Prawo do zachowku w praktyce. Komu się należy, jak je uzyskać?

Sprawy sądowe o zachowek należą do bardzo częstych, a sama instytucja zachowku nieustannie budzi wiele pytań, wątpliwości i emocji. Postaramy się zatem wyjaśnić pokrótce najważniejsze, praktyczne aspekty tego zagadnienia. Przypomnijmy, że zgodnie z polskim prawem dziedziczyć możemy na dwa zasadnicze sposoby: na mocy ustawy oraz dzięki zapisowi w testamencie. Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed ustawowym, […]

Rękojmia a gwarancja. Poznaj najważniejsze różnice!

Kupione na potrzeby Państwa działalności maszyny „odmówiły posłuszeństwa” wkrótce po pierwszym uruchomieniu? Nowy samochód lub komputer sprawują się zupełnie inaczej, niż Państwo tego oczekiwali, i inaczej, niż zapewniał o tym producent albo sprzedawca? W obliczu awarii lub ujawnienia się wad nabytego drogą kupna przedmiotu, mamy możliwość składania reklamacji na dwa sposoby: na drodze rękojmi i […]

Podatek od spadków i darowizn. Ile wynosi w 2018 roku, kto musi o nim pamiętać, jak można go uniknąć?

Kwestie podatku od spadków i darowizn reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku. Chociaż spadek i darowizna stanowią formy nieodpłatnego nabycia majątku (lub uprawnień), zgodnie z prawem musimy od jego wartości zapłacić podatek – przy czym najbliżsi członkowie rodziny spadkodawcy lub darczyńcy, przy dochowaniu odpowiednich formalności, są z tego obowiązku całkowicie zwolnieni.   Ile wynosi […]